Molio nyheder

Molio udsender to ugentlige nyhedsmails fyldt med spændende branchenyheder, inspiration til efteruddannelse og konferencer, samt den nyeste byggefaglige litteratur.

Den 27. september sættes der fokus på intergration af kunst i byggeriet ved en konference arrangeret af Dansk Center for Arkitektur & Kunst(DCAK)....

Som det blev offentliggjort i sidste uge, blev Arkitektfirmaet Friis & Moltke udpeget som vinder af en indbudt EU-konkurrence om et nyt krematorium på...

Der har været stor søgning til prækvalifikationen om et kunsthus i Ørestaden. Hotel Pro Forma har således modtaget 42 ansøgninger om prækvalifikation...

Dansk Byplanlaboratorium står bag en workshop, der afholdes den 19. – 20. september 2000 i Odense. Den overordnede overskrift for workshoppen er...

Byggecentrum har i dag indgået aftale med ejerne af V&S Byggedata A/S om at købe aktierne i selskabet og er samtidig indtrådt som ejere af...

En 30-årig lang kamp om at få et permanent medborgerhus på Islands Brygge i København har nu fundet sin løsning med afgørelsen af en indbudt...

To konkurrencer er på vej i Ballerup Kommune. Dels ønsker kommunen at udskrive en indbudt projektkonkurrence om udformning og indretning af en...

Arkitekturbiennalen i Venedig hædrede den danske arkitekt Jørn Utzon under åbningsceremonien i lørdags. Jørn Utzon fik tildelt én af biennalens...

Et ikke helt almindeligt erhvervsområde er på vej til at blive realiseret ved Kolding. Arkitektfirmaet Lars Edmund A/S har i samarbejde med Kolding...

Østre Landsret afsagde fredag dom i en sag anlagt af Sundby Lokalråd mod Ørestadsselskabet (v/Københavns Kommune og Finansministeriet), i hvilken...

Det nye nummer af Tidsskiftet Tegl er på gaden nu, og i den forbindelse henleder redaktionen opmærksomheden på følgende artikler:

Vilje til...

Selv om der er bedring at spore i sikkerheden på danske byggepladser, er der dog stadig byggepladser, hvor produktionen går forud for sikkerheden. Det...

Arkitektfirmaet Friis & Moltke er blevet udpeget som vinder af en indbudt projektkonkurrence om et nyt krematorium på Bispebjerg Kirkegård. Det nye...

By- og Boligministeriet har udsendt Nyhedsbrev om tilgængelighed nr. 2/2000. Nyhedsbrevet, der kan læses på ministeriets hjemmeside, behandler...

Arkitektforeningens Bygningskunstudvalg har taget initiativ til at udarbejde en samlet oversigt de huse, der af de kommunale bedømmelseskomitéer er...