Styrk din faglighed

Molios kursusudbud er målrettet dig, der arbejder professionelt med byggeri: 

  • Du får den nyeste og vigtigste viden, så du forbliver konkurrencedygtig i dit fag.
  • Du møder håndplukkede undervisere, der har fagligheden i orden, fingeren på byggepulsen og er gode til at formidle.
  • Du deltager på kurser og uddannelser, der er udviklet i tæt samarbejde med byggeriets virksomheder og videninstitutioner.

Udvalgte kurser

På dette kursus opnår du en grundig forståelse for anvendelse og værdien af commissioning (Cx) og performancetest. Du lærer at spotte...

Viden og værktøjer til dig, der ønsker at håndtere sager med skimmelsvamp på en professionel måde. Du lærer om årsager, forebyggelse, sanering...

Bliv fortrolig med beregningsprogrammet Be18 og bliv i stand til at udføre retvisende energiberegninger ...

Få indgående forståelse for det successive princips forudsætninger, anvendelse, metode og resultater ...

Nyeste kurser

Kurset giver dig indblik byggematerialer og deres ydeevner, samt eksempler på beregning af spændinger og deformationer i bygningers bærende og...

Bliv rustet til at identificere og håndtere de mest centrale udfordringer, som ledningsomlægninger giver anledning til i praksis. Det gælder...

Efter en brand følger spørgsmål om brandforsikring, ansvarsforsikring, opgørelse af tab og ansvar - og det er vigtigt at være helt skarp på,...

Styrk dig selv i din centrale rolle i byggeriet Som bygherre er du byggeprocessens omdrejningspunkt - og kravene til dig vokser. Brugerne af...

Uddannelsen Byggeøkonomi ruster byggesagens forskellige parter til at leve op til de skærpede krav, levere de øgede ydelser og tage det øgede...

Du lærer at styre udenom de faldgruber, der er forbundet med rådgivning vedrørende både udbuds-, entreprise- og forsikringsret og får et...

Du får al den viden og øvelse du har brug for, for at kunne gennemføre en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som...

Alt det nyeste på én dag. Regler, teknik, praktiske løsninger Hvad lærer jeg? Du får overblik over den nyeste viden, regler og teknik, og du...

Den 14. september 2018 afsagde voldgiftsretten kendelse i den anden principielle sag om anvendelse af de såkaldte MgO-plader. Sagen omhandler...

Metoder, værktøjer og praktiske handlekompetencer til at planlægge, styre og gennemføre projekter med succes i såvel projektering som udførelse...

Formål og udbytte Du får indblik i, hvordan du får mest muligt udbytte af IFC, BCF, IDM, OpenBIM etc - og du får overblik over igangværende...

Den nyeste viden og drøftelse af aktuelle udfordringer inden for miljø, sundhed og sikkerhed. ...