BR10 de nyeste ændringer
Kategorier: Byggejura, BR15

BR10 de nyeste ændringer

kr. 2.500,00
(ekskl. moms)
kr. 3.125,00
(inkl. moms)
BR10 - nye ændringer og de nyeste digitale krav

Alt om de nyeste ændringer i bekendtgørelsen til BR10
-og indblik i nyt vedr. IKT, herunder krav om 3D projektering i offentligt byggeri og digital myndighedsbehandling/MDB

Hvad lærer jeg?
Du får et praktisk orienteret overblik over de seneste ændringer i BR10 ifm seneste ændring i bekendtgørelsen - og indblik i, hvad det rent praktisk betyder for dig.

Derudover får du solidt overblik over, hvad de kommende reviderede IKT-bekendtgørelser vil betyde for dig - herunder de nye lovkrav om 3D projektering i offentligt byggeri og digital myndighedsbehandling/MDB - og indblik i, hvordan du skal håndtere det.

Indhold
- BR10 - de nyeste krav og ændringer
- Digital myndighedsbehandling / MDB Min Digitale Byggesag
- Nye lovkrav om 3D projektering i offentligt byggeri (herunder kort intro til BIM)

Målgruppe
Alle professionelle parter i byggeriet. Bygherrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører, byggesagsbehandlere, bygningsinspektører, ejendomsinspektører, administrativt personale, jurister og øvrige myndigheder med relation til byggeriet.

Undervisere
Arkitekt MAA Jens Erik Gram, ArkiGram
Arkitekt / Byggeøkonom Christian Bolding, Project Coach

Pris
2.500 kr. ekskl. moms
(BR10 og SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010 kan købes hos Byggecentrum (7012 0600 / info@byggecentrum.dk / www.byggecentrum.dk))

Baggrund
Med Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)- af 12. december 2012 er indført en række ændringer af bygningsreglementet (BR10)


Energistyrelsen beskriver, at ændringerne i bekendtgørelsen om offentliggørelse af bygningsreglementet 2010 (BR10) har til formål...
- at gennemføre et antal regelforenklinger (ombygninger i etagebolig- og erhvervsbyggeri undtages fra krav om anmeldelse eller byggetilladelse, transportable konstruktioner ved byggearbejder på byggepladser fritages for kravet om byggesagsbehandling og de bebyggelsesregulerende bestemmelser omskrives)
- at implementere forbuddet mod installation af olie- og naturgasfyr i nye bygninger,
- at præcisere brandbestemmelserne ved høje bygninger,
- at fjerne henvisningen til ETA-Danmark som det organ, der udsteder godkendelser af byggevarer i kontakt med drikkevand,
- at gennemføre ændringer vedr. bygningers energieffektivitet (energikrav til elevatorer og bevaringsværdige bygninger samt separat delmåling af større forbrugsposter)

Herudover er der foretaget en række præciseringer og korrekturrettelser.

Samtidig sker der en række ændringer ift. IKT:

Bekendtgørelserne der skal udmønte sidste års lov om offentligt byggeri forventes at træde i kraft i begyndelsen af 2013, herunder bekendtgørelserne om IKT.
Loven indeholder en række regler, der skal fremme kvalitet, innovation og produktivitet i byggeriet. Grundlaget er de regler, der i en længere årrække har været gældende for statens byggevirksomhed, som nu også skal gælde kommuner og regioner. Det drejer sig om digitalisering, kvalitetssikring, totaløkonomi, offentligt-privat partnerskab og nye samarbejdsformer.

Særligt på digitaliseringsområdet er det spændende - men også en stor udfordring der fordrer nye holdninger og tanker, udover selvfølgelig praktisk træning og overvejelser om software.

Kurset tilpasses naturligvis den endelige udgave af de relevante bekendtgørelser, når disse foreligger.

Ønsker du afklaring på meget specifikke og detaljerede spørgsmål til BR10, henvises du til bygningsreglementets hjemmeside, bygningsreglementet.dk - og herunder denne sides sektion med spørgsmål og svar.

Deltag på BR10-kurset og få gratis adgang til Byggedata i én måned!

Byggedata giver dig et godt, troværdigt overblik over det væsentlige, nye lov- og erfaringsstof inden for byggeriet.
Med Byggedata er du altid opdateret. Vores redaktion overvåger, hvad der kommer af nyt lov- og erfaringsstof inden for byggeriet.
Byggedata tilbyder også tillægsabonnementer på SBi-anvisninger, DBI-publikationer, Danske Standarder samt på BYG-ERFA.
Alle der deltager på BR10-kurset får gratis adgang til Byggedatas grundmodul i én måned.

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer.
BR10 nye ændringer og de nyeste digitale krav
Alt om de nyeste ændringer i bekendtgørelsen til BR10 og indblik i nyt vedr. IKT, herunder krav om 3D projektering i offentligt byggeri og digital myndig-hedsbehandling/MDB

½ dags kursus hos Byggecentrum.

Kl. 08.30
Registrering - kaffe/te & morgenmad

kl. 09.00
Velkomst og introduktion til dagen

kl. 09.05
BR10 - de nye krav
(Pause undervejs)

Kl. 10.40
Pause - kaffe/te

Kl. 10.50
Digital myndighedsbehandling / MDB

Kl. 11.15
Pause

Kl. 11.25
Nye lovkrav om 3D projektering i offentligt byggeri (herunder kort intro til BIM)

kl. 12.20
Spørgsmål og kommentarer
Afslutning og opsamling

kl. 12.30
Tak for i dag

Undervisere:
Arkitekt MAA Jens Erik Gram, ArkiGram
Arkitekt / Byggeøkonom Christian Bolding, Project Coach

Byggecentrum forbeholder sig ret til at ændre i programmet.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser