Håndtering af skimmelsvampesager

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Kursusleder:
Tommy Bunch-Nielsen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
12.12.2016 09:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Håndtering af skimmelsvampesager er tilføjet til din indkøbskurv.
 
03.04.2017 09:00-16:30
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Håndtering af skimmelsvampesager er tilføjet til din indkøbskurv.
 
06.11.2017 09:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Håndtering af skimmelsvampesager er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Aktuelt kursus, der giver dig de rigtige redskaber til at håndtere sager med skimmelsvamp.

Uanset om man har med ældre ejendomme eller helt nybyggede ejendomme at gøre, kan man komme ud for at pludselig at skulle håndtere en skimmelsvampesag. Det er i den forbindelse vigtigt at vide, hvordan man skal forholde sig og hvilke regler, der gælder på området. Hvis skimmelsvampesager ikke bliver grebet rigtig an, kan de udvikle sig til et mareridt for både udlejere, sagsbehandlere, bygherrer og administratorer.

Hvad lærer jeg?
På dette kursus lærer du at håndtere en skimmelsvampesag fra start til slut på en professionel måde. Du lærer desuden, hvordan du under processen skal kommunikere med de berørte parter, ikke mindst med beboerne i den berørte ejendom. Du får desuden viden om skimmelsvampens vækststeder og lærer hvordan, ejendommen kan saneres.

Indhold
Introduktion
Vækstbetingelser og vækststeder for skimmelsvampe
Skimmel og jura
Skimmel i nybyggeri
Konstruktiv kommunikation
- Når det er sket
- Under processen
Skimmelsaneringsprocessen
Myndighedens rolle
Typiske eksempler på større sager

Vores kursister siger
"Forsikringsforhold kan godt have en tendens til at blive kedeligt, men det blev formidlet på en god måde. Helt generelt blev alle emner præsenteret på en interessant måde, så det ikke blev kedeligt."
"Tempoet og humøret"
Simon Heising var helt suveræn. Havde kontakt med kursisterne hele tiden. Topkarakter hele vejen igennem."
"Jeg oplevede en meget kompetent gennemgang af både den tekniske og juridiske del af skimmelsvampesager. Med min baggrund som bygningskonstruktør var mit personlige udbytte specielt stort på det juridiske, hvor det tekniske opsummerede, samt bidrog til min forhåndsviden. Kan klart anbefales."
"Tommelfingeren op for alle 3 foredragsholdere, som formår at levere det vigtige og væsentlige om emnet."
"Dejligt at komme på et kursus hvor det virkelig er kompetente undervisere, der ydermere forstår at holde indlæg på en "lun" måde så man ikke sidder og falder hen. Store roser til alle tre herfra."
"Meget interessant kursus og gode underviserer som kunne svare på alle spørgsmål."
"Godt niveau, med god teoretiske og praktiske eksempler"

Målgruppe
Kurset er primært for bygherrer, boligselskaber, bygningssagkyndige i forsikringsbranchen samt for administratorer, der kan tænkes at komme i berøring med skimmelsvampesager. Kurset kan også have relevans for entreprenører og rådgivere.

Undervisere
Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik
Seniorforsker Erik Brandt, SBi/AAU
Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Baggrund
Under de rette vækstbetingelser kan der optræde skimmelsvamp i boligen. Ældre huse har ofte dårligt isolerede vinduer og vægge med kuldebroer. De kolde overflader giver risiko for, at den fugtige luft sætter sig som kondens på indersiden af vinduer og ydervægge. I helt nye eller nyistandsatte boliger kan der være problemer med fugt fra byggematerialerne, som først forsvinder efter et halvt til et helt år. Der har den seneste tid været flere eksempler på, at man har monteret elementer, der ikke har været tilstrækkeligt udtørret. Det har medført vækst af skimmelsvamp i de helt nye boliger.

Mange professionelle parter i byggeriet, (bygherrer, boligselskaber, bygningssagkyndige i forsikringsbranchen samt administratorer og myndigheder) kan pludselig komme ud for at skulle håndtere en skimmelsvampesag. Dette kursus har til formål at hjælpe denne gruppe med at håndtere sagerne både korrekt og professionelt.

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30 - 09.00
Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 - 09.30
Velkomst og præsentation af dagens program og indlægsholdere

v/Kursusleder Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 09.30 - 10.30
Vækstbetingelser og vækststeder
- Vækstbetingelser
- Indeklima og fugtbelastninger
- Hvor finder vi skimmelsvampen
- Hvad er acceptabelt og hvad er uacceptabelt
- Lægelige vurderinger

v/Erik Brandt

Kl. 10.30 - 10.45
Pause

Kl. 10.45 - 12.00
Skimmel og jura
- Ejer/lejer/boligselskab
- Ejer/forsikringsselskab
- Følgeskade
- Sagsforløb
- Byggeskadeforsikring
- Myndigheders muligheder for at gribe ind
- Kommunal tilsynspligt

v/Simon Heising

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 13.30
Skimmel i nybyggeri
- Krav til fugtdokumentation
- Ingen skimmel

v/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 13.30 - 14.00
Typiske eksempler på større sager
- Syn og skøn
- Genhusning
- Nedrivning

v/ Erik Brandt og Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 14.00 - 14.15
Pause

Kl. 14.15 - 15.00
Skimmelsaneringsprocessen
- Skimmelundersøgelser
- Udbud af skimmelsanering
- Styring og kvalitetskontrol
- Saneringsmetoder
- Slutrengøring, inventar, indbo m.v.
- Ventilationsrengøring

v/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 15.00 - 15.15
Pause med kage

Kl. 15.15 - 16.15
Skimmel og kommunikation
- Når det er sket
- Under processen
- Efter sanering

v/Simon Heising

16.15 - 16.30
Afslutning og evaluering

v/de 3 undervisere

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser