Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning

Produktinformation
Sider: 47
Udgivelsesår: 2013
Udgiver: Praktiserende Arkitekters Råd (PAR), Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.)
Varenummer: friud400

Kategorier: Ledelse generelt
kr. 100,00
(ekskl. moms)
 
kr. 125,00
(inkl. moms)
 
 
Bygherrerådgivning er tilføjet til din indkøbskurv.
 

Leveringstid:  På lager - Du har varen om 1-2 hverdage.


Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for bygherrerådgivning. Ydelsesbeskrivelsen tager udgangspunkt i byggeri, men kan ligeledes anvendes i forbindelse med anlæg.

Bygherrerådgiverens ydelser og honorering har som aftalemæssigt grundlag "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand" (ABR 89).

Aftale bør disponeres svarende til fælles aftaleformular udfærdiget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder.
Det bemærkes, at bygherrerådgiverens ydelser alene omfatter de ydelser inden for rådgiverens fagområde, der udtrykkeligt er indeholdt i rådgiveraftalen.

Der henvises i øvrigt til ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning udarbejdet af FRI og DANSKE ARK.

Ydelsesbeskrivelsens enkelte kapitler refererer til byggeopgaver, men kan med relevante ændringer anvendes ved anlægsopgaver sammen med Anlæg og Planlægning .

Ydelsesbeskrivelsen refererer ikke til love og regler gældende for specifikke byggerier eller for offentlige byggerier. Sådanne love og regler forudsættes at indgå som grundlag for det konkrete byggeri.

Ydelsesbeskrivelsen er udformet med henblik på at definere roller og ydelsernes fordeling mellem bygherrerådgiver og klient og i forhold til byggeprojektets øvrige parter.

Ydelsesbeskrivelsen skal kunne anvendes både til store og små komplicerede og mindre komplicerede byggerier som referenceramme for fastlæggelse af ydelser i den konkrete rådgiveraftale.

Hvor ydelsesbeskrivelsen anvender kan eller bør i forhold til konkrete ydelser, skal parterne i aftalegrundlaget fastlægge, om de anførte ydelser skal medtages og omfanget heraf. Tilsvarende
bør parterne afklare, om skal -ydelser kan undværes.

Ved aftale om digital projektering og digital aflevering bør der udarbejdes IKT-specifikation, eventuelt jf. bips publikation F202 og tilhørende projektspecifik beskrivelse.
IKT-specifikationen fastlægger den digitale leverance af den aftalte projektdokumentation.

Bygherre og bygherrerådgiver skal være særligt opmærksomme på udfordringerne i internationale samarbejder. Det gælder både parternes sproglige kompetencer og kendskab til traditioner ift.
faser, ydelsesfordeling mv.