Lys
Kategorier: Bygningsfysik

Lys

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Christian Anker Hviid
Kursusdato
Kursussted
Status
 
19.08.2019 08:00-21:00
20.08.2019 08:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Lys er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Aktuel, praktisk og anvendelig viden om de lysmæssige forhold i forbindelse med projektering af bygninger og belysningsanlæg i bygninger.

Bemærk! Kurset afholdes over to dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00.

Overordnede kursusmål
Kursets mål er at give dig en brugbar viden om de lysmæssige forhold i forbindelse med projektering af bygninger og belysningsanlæg i bygninger.

Læringsmål
Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:

1. Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende dagslys og elektrisk belysning:
- forstå og anvende de grundlæggende termer og fysiske love for dagslys og belysningsanlæg i relation til bygninger
- forstå og arbejde med Bygningsreglementets krav til dagslys og belysning
- anvende relevante standarder vedrørende beregning af dagslys og belysningsanlæg
- anvende relevante beregningsprogrammer til eftervisning af krav til dagslysfaktorer og belysningsstyrker i bygninger
- arbejde med metoder til vurdering og valg af løsninger, der opfylder kravene til bygningers lysmæssige egenskaber.

2. Arbejde med følgende ting i relation til dagslys og belysning:
- glas, vinduer
- solafskærmning, dagslysafskærmning
- belysningskilder
- belysningsanlæg

Kursusindhold
- Grundlæggende egenskaber ved lys i forhold til menneskers sundhed, funktion og komfort
- Grundlæggende egenskaber mht. indeklima og energi ved dagslys og belysningsanlæg i bygninger
- Regler i Bygningsreglementet vedrørende dagslys og belysning
- Regler i relevante standarder for beregning af dagslys og belysningsanlæg
- Regler for beregning af bygningers energiforbrug i forhold til belysning
- Metoder til vurdering og valg af økonomisk optimale løsninger
- Lavenergibygninger
- Vinduer
- Solafskærmninger
- Dagslysafskærmninger
- Belysningsanlæg

Kursusansvarlig
Adjunkt Christian Anker Hviid, DTU Byg

Undervisere
Lektor Christian Anker Hviid, DTU Byg
Steffen Petersen, Aarhus University, Dept. of Engineering

Fagkoordinator
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik Tina Priess Østergaard, Rambøll

Baggrundsviden
Lysviden.dk

Forberedelse
Medbring egen laptop og lommeregner. Installér programmerne Velux Visualizer og FABA Light inden kursets start, og lær dem overfladisk at kende.

Hvis du er i besiddelse af et digitalkamera, hvor du kan ændre disponeringen, kan du evt. medbringe dette og tage HDR-billeder (high dynamic range), der kan anvendes til analyse af luminansforhold.

Download af programmer
FABA Light kan downloades her
Velux Visualizer kan downloades her

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis ved kursets afslutning.

Vores kursister siger:
"Det var godt med gruppearbejdet, der var indarbejdet i kurset, det giver en god forståelse for emnet."

"Det var super godt med øvelsesopgaver undervejs i forløbet."

"Underviserne var virkelig velfunderet i deres stof, de var gode formidlere, rigtig godt tilrettelagt, høj faglighed."

Priser og rabatordninger
Prisen er 9.900 kr. ekskl. moms pr. modul. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (7 fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen kr. 66.000 ekskl. moms - kontakt da Molio Kurser på tlf. 70120600.

Rabatter kan ikke kombineres.
Program

1. dag
kl. 8.45 - 9.15 Ankomst - kaffe/te

kl. 9.15 - 9.30 Velkomst
Præsentation af deltagere. Målet med kurset.

kl. 9.30 - 10.00 Lyset, synet og øjet
Med udgangspunkt i en øjedissektion gennemgås begreber for det vi ser

kl. 10.00 - 10.30 Grundbegreber
Lysstrøm, lysstyrke, luminans, belysningsstyrke, lystransmittans, refleksion

kl. 10.30 - 10.45 Pause - kaffe/te

kl. 10.45 - 11.05 Lovgivning og myndighedskrav, dagslys
Bygningsreglementet BR15
Kvalitetsbegreber - belysningsniveau, blænding, luminansfordeling, dagslysfaktor, varighedskurver

kl. 11.05 - 11.15 Dagslysberegning - tommelfingerregler

kl 11.15 - 12.00 Gruppearbejde
Hvor langt kommer dagslyset ind i bygningen, ved anvendelse af tommelfingerregler, samt måling med luxmeter
Måling af kunstlys og dagslys

kl. 12.00 - 13.00 Frokost

kl. 13.00 - 13.15 Gennemgang af gruppearbejde

kl. 13.15 - 14.30 Dagslysberegning - Velux Visualizer
Eksempelrum opbygget i Visualizer - del af kursusmaterialet på kursets hjemmeside Dagslysberegning gennemgås

kl. 14.30 - 15.00 Pause - kaffe/te

kl. 15.00 - 16.00
Beregning af vinduers lystransmittans

kl. 16.00 - 16.15 Pause

kl. 16.15 - 18.15 Dagslys og bygningers energiforbrug

kl. 18.15 - 20.00 Middag

kl. 20.00 Fremlæggelse og diskussion af egne erfaring med dagslys og belysning i praksis
Serveres øl & vand


2. dag
kl. 8.30 - 9.00 Opsummering fra dag 1 + Spørgsmål til dag 1 samt evt. repetition

kl. 9.00 - 9.20 Lovgivning og myndighedskrav, kunstlys
Bygningsreglementet BR15, DS/EN 12464
Kvalitetsbegreber - belysningsniveau, blænding, luminansfordeling, kontrastgengivelse, lysfarve og farvegengivelse, dagslysfaktor, varighedskurver

kl. 9.20 - 10.00 Lyskilder og armaturer
Funktion, typer, egenskaber, fordele, ulemper, anvendelsesmuligheder og økonomi

kl. 10.00 - 10.30 Gruppearbejde - Aflæsning af datablad og anvendelse af afstandsloven

kl. 10.30 - 10.50 Pause

kl. 10.50 - 12.00 Beregning af dagslys og kunstlys - FABA light
Eksempelrum opbygget i FABA light - del af kursusmaterialet på kursets hjemmeside

kl. 12.00 - 13.00 Frokost

kl. 13.00 - 13.30 Lysstyring
Typiske styringsformer, fordele/ulemper, typiske besparelser ved lysstyring

kl. 13.30 - 14.45 Gruppearbejde - beregning af besparelse ved lysstyring

kl. 14.45 - 15.00 Pause - kaffe/te

kl. 15.00 - 15.30 Gennemgang af gruppearbejde

kl. 15.30 - 16.30 Prøve

kl. 16.30 Kursus slut

Molio forbeholder sig ret til at ændre i programmet.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.